TACON Sessie Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Op de avond van 22 juni jl., vond weer de TACON Kwartaal Sessie plaats die ditmaal geheel in het teken stond van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. TACON heeft als mensgerichte organisatie de ontwikkeling en persoonlijke ambities van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Het streven is om samen met de medewerkers als team te groeien, maar zeer zeker ook om het individu te stimuleren om doelstellingen in ontwikkeling te realiseren.

Tijdens de TACON Sessie presenteerde onze HR-afdeling de nieuwe uitgangspunten gericht op de toekomst. Een aantal, jong en oud, aanwezige TACON-medewerkers luisterden aandachtig waarbij hen werd gevraagd om aanvullende input en beleving. Dit leverde een levendige, vruchtbare discussie op met zeer waardevolle resultaten.

Het basis uitgangspunt voor onze medewerkers wordt vormgegeven vanuit een aantal vragen:
• Waar sta ik op dit moment?
• Waar liggen mijn ambities en ontwikkelingspunten?
• Hoe wil ik mijn ambities en/of ontwikkeling realiseren?
Naast het groeien in functie en het leren doormiddel van cursussen/opleidingen wordt kennis intern gedeeld door middel van het beschikbaar stellen van informatie, tools en documentatie, voor onze medewerkers te vinden op sharepoint. Tevens koppelen wij jong talent aan ervaren krachten voor de nodige kennisoverdracht om zo groei als technisch specialist te verwezenlijken. Investeren in talent en ontwikkeling is investeren in elkaar.

Wij kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare avond waarbij de plannen verder worden uitgerold en de resultaten continu gemonitord zullen worden.

Voor de sessie van het derde kwartaal staat het thema van Projectmanagement op het programma!


Scroll naar top