Onze specialismen

Klantenondersteuning

Samen met onze klanten onderzoeken en bepalen wij de behoefte. Tacon zorgt voor een passende invulling van individuele specialisten, tot volledige projectteams voor de uitvoering van veelal complexe investeringsprojecten. 

Ongeacht de omvang of aard van de opdracht, zullen onze mensen hun verantwoordelijkheid nemen, volledig inzetbaar zijn en het project succesvol laten slagen. Deze expertise delen wij ook graag met onze opdrachtgevers om samen te werken aan continue verbetering van performance en processen.

Speerpunten

Beheersbaar:
Een goede voorbereiding resulteert in een beheersbare uitvoering van projecten.

Effectief:
Door effectief (risico)management weet Tacon telkens weer haar opdrachten succesvol, op tijd, binnen budget (80%+) en met de voorspelde uitkomsten op te leveren.

Efficiënt:
Door onze methodiek beheersen wij op een efficiënte manier de doorlooptijden en kosten van een project. Hierbij zullen de kwaliteit en veiligheid te allen tijde op het hoogste niveau gehandhaafd blijven.

Marktgebieden

Turnarounds

Management van voorbereiding en uitvoering van complexe turnarounds & shutdowns, integratie van kapitaalintensieve investeringsprojecten (CAPEX).

Construction

Beheersbare voorbereiding met degelijke engineering en planning, adequate coördinatie van derden (aannemers) met een optimaal resultaat voor de snelst mogelijke return-on-investment.

Asset relocation

Gebruik makend van onze kennis en ervaring commiteren wij ons aan een veilige en beheersbare uitvoering van decommissioning, ontmanteling, coördinatie van transport en recommisioning op een nieuwe locatie waar ook ter wereld.

Asset integrity

Assessment van uw maintenance strategie, asset en reliability engineering. Terugbrengen van de kosten voor onderhoud en operatie van uw plant.

Safety services

Safety assurance en beheersing in turnarounds, constructie of relocatie projecten, gebruik makend van zorgvuldig geselecteerd personeel en geavanceerde monitoring systemen. Site toegangscontrole- en registratie.

Vakgebieden

Methodieken

De Tacon Turnaround Methodiek (TTM) is ontwikkeld ter ondersteuning van een beheersbare voorbereiding en uitvoering van Turnarounds. Het doel van deze methodiek is om Tacon Turnaround projecten op consistente, efficiënte en uniforme wijze uit te voeren vanaf initiatie tot en met nazorg.

De methodiek is generiek, echter afhankelijk van aard, omvang en complexiteit van een Turnaround kunnen stappen of activiteiten afwijken van deze methodiek.

Turnaround Management
Deze quick-reference card is een beknopte weergave van de TTM waarbij de diverse beheersstromen vanuit het basis raamwerk grafisch worden getoond. Achtergronden zijn terug te vinden in het Tacon TTM handboek.

Turnaround management

Behelst de taken en deliverables die nodig zijn om het Turnaround project tot een beheersbaar en succesvol resultaat te leiden

Werkvoorbereiding, procurement & uitvoering

Voorbereiding van de scope, inkoop van materialen en diensten en uitvoering van de geplande en ongeplande werkzaamheden

Veiligheid, gezondheid en milieu management

Het voorbereiden van een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden

Kwaliteit beheersing en logistiek

Het bewaken van de kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van materialen en diensten

Kosten beheersing & control

Budgettering, accounting en financiële beheersing van het gehele project.

Planning en voortgang

Het volledig integraal plannen van werkzaamheden voor een zo kort mogelijke doorlooptijd en effectieve sturing tijdens de uitvoering van de Turnaround.

Tacon werkwijze

Tacon hanteert haar eigen methodieken ter ondersteuning van een beheersbare voorbereiding en uitvoering van turnarounds. Door middel van onderstaand model kunnen wij u inzicht geven in de aanpak van onze projecten.

Scroll naar top