Olie & gas industrie

Turnaround OLE 4 / Sabic

Scope
Naast de 6-jaarlijkse onderhoudsbeurt van de OLE4, de grootste naftakraker op het Chemelotterrein, zijn meerdere projecten uitgevoerd, met als doel het nog veiliger en betrouwbaarder, maar vooral ook energiezuiniger opereren van deze kraker. 

Onder andere zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:
Restwarmte:
De fabriek is geschikt gemaakt om aangesloten te worden op het Groene Net: restwarmte van het productieproces kan vanaf 2020 worden geleverd aan 30.000 huishoudens en 80 kantoren in Sittard-Geleen. Het levert uiteindelijk een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas op en een daling van de CO₂-uitstoot met 47.000 ton.

Afvalplastic:
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het plan van SABIC om in de naftakraker grondstoffen te gebruiken die worden gewonnen via het recyclen van afvalplastic. Het concern bouwt met Plastic Energy een proeffabriek om dat mogelijk te maken. Deze installatie komt naar verwachting in 2021 gereed.

Nieuwe fakkeltip
Deze is duurzamer en efficiënter waardoor licht en geluid tijdens het fakkelen vermindert.

Gasunie uitbreiding LNG plant Wijngaarden

Scope
Verantwoordelijk voor management van voorbereiding en constructie van greenfield LNG compressing plant en uitbreiding van bestaande installaties.
Resultaat
Geen incidenten op veiligheidsgebied, oplevering volgens afspraak en binnen budget.
Scroll naar top