Ontdek de techniek van een Kritische Beoordeling

Op donderdagnamiddag 19 mei zal TACON samen met de partners van MSC een ECA Seminarie organiseren te Zwijnaarde.
Tijdens dit seminarie worden de voordelen van de industriële technieken met behoud van de duurzaamheid en integriteit van metalen structuren aangetoond door middel van voorbeelden uit de praktijk.


Vele metalen structuren en industriële apparaten/componenten worden ontwikkeld om langdurig statische of roterende spanningen op te vangen. Hun duurzaamheid en betrouwbaarheid is gestoeld op het voorkomen of opvangen van nadelige gevolgen. De Techniek van de Kritische Beoordeling evalueert gedetecteerde vermoedelijke gebreken. De gevolgen van dergelijke Kritische Beoordelingen vereist ofwel om:

 • De specifieke tussentijdse inspecties op te voeren;

 • Direct te starten met de reparatie;

 • De spanning te matigen.

 • Ofwel het tegenovergestelde, door:

 • De inspectietrajecten te verlichten;

 • De krachtbeperkingen te verlagen;

 • De duurzaamheidsperiode van de componenten te verlengen, met een lagere Turnaround frequentie als gevolg.


 • De beslissing hieromtrent hangt voornamelijk van de veiligheidsrisico’s, de investeringskosten en de milieuomstandigheden af. Er is nood aan begrip inzake de industriële toepassingen en voordelen die deze Techniek van een Kritische Beoordeling kan bieden. Om in deze behoefte aan kennis te voorzien organiseert de Metal Structure Centre (OCAS, Belgian Welding Institute and Soete Laboratory Ghent University) een ECA Seminarie tezamen met TACON. Vanuit diverse industriële disciplines worden concreet uitgevoerde opdrachten toegelicht door vertegenwoordigers van de Carbon Energy Club, Engie, Fluxys, Arcelor Mittal, Gasunie en de Cranfield University.


  TACON bv en TACON Belgium bvba hebben verschillende specialisten (potentiële en effectieve klanten) op dit vlak uitgenodigd om hiermee het belang te beklemtonen dat enkel door het tijdig inplannen van inspectierondes en onderhoudstrajecten, de kwaliteit en duurzaamheid van de componenten wordt verhoogd en de kosten beheerst, om onvoorziene gebreken te vermijden.


  Dit ECA Seminarie biedt de aanwezigen de mogelijkheid om te netwerken met internationale collega’s en geeft aanleiding om open interdisciplinaire discussies te voeren over hun ervaringen.


  Aanmelden voor dit seminarie kan hier: http://www.metalstructures.be/item/msc-houses-eca-seminar

  ECA Seminar

  Scroll naar top