Methodieken

De Tacon Turnaround Methodiek (TTM) is ontwikkeld ter ondersteuning van een beheersbare voorbereiding en uitvoering van Turnarounds. Het doel van deze methodiek is om Tacon Turnaround projecten op consistente, efficiënte en uniforme wijze uit te voeren vanaf initiatie tot en met nazorg.
De methodiek is generiek, echter afhankelijk van aard, omvang en complexiteit van een Turnaround kunnen stappen of activiteiten afwijken van deze methodiek.

TURNAROUND MANAGEMENT
Deze quick-reference card is een beknopte weergave van de TTM waarbij de diverse beheersstromen vanuit het basis raamwerk grafisch worden getoond. Achtergronden zijn terug te vinden in het Tacon TTM handboek.

  • Turnaround management – behelst de taken en deliverables die nodig zijn om het Turnaround project tot een beheersbaar en succesvol resultaat te leiden
  • Werkvoorbereiding, procurement & uitvoering – voorbereiding van de scope, inkoop van materialen en diensten en uitvoering van de geplande en ongeplande werkzaamheden
  • Veiligheid, gezondheid en milieu management – het voorbereiden van een veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden
  • Kwaliteit beheersing en logistiek – het bewaken van de kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van materialen en diensten
  • Kosten beheersing & control – budgettering, accounting en financiële beheersing van het gehele project.
  • Planning en voortgang – het volledig integraal plannen van werkzaamheden voor een zo kort mogelijke doorlooptijd en effectieve sturing tijdens de uitvoering van de Turnaround.

 

methodieken

methodieken-2